AgriScience
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Nagraadse Studente

 

Die produksie van hoë gehalte voedsel en natuurlike vesel op volhoubare en kostedoeltreffende wyse onderwyl sinvolle bydraes aan plattelandse en ekonomiese ontwikkeling gelewer word, is uitdagings wat die moderne landbousektor in die gesig staar. Dié uitdagings word deur 'n diverse topografie en grondsoorte, veranderlike klimaat, beperkte waterbronne en nakoming van omgewingswetgewing en -regulasies, asook streng produksie- en uitvoervereistes vir buitelandse uitvoere, beïnvloed. Omstandighede met betrekking tot globale vraag en aanbod het aan dié sektor opwindende geleenthede gebied wat beduidende vereistes aan sy hulpbronne ten opsigte van menslike, tegnologiese en intellektuele kapitaal stel.

Die Fakulteit AgriWetenskap wil graag – tesame met sy gewaardeerde vennote in die openbare en private sektor – op hierdie behoefte reageer en daartoe bydra. Ons akademiese navorsingskundigheid en studieprogramme is in ooreenstemming met die dinamiese behoeftes van die nywerheid en die gepaardgaande wetenskaplike vooruitgang wat ten opsigte van plantproduksie, veekunde, bestuur en natuurlike hulpbronbestuur vereis word.​

Die Fakulteit bestaan uit elf moderne, internasionaal erkende departemente met hoogs opgeleide personeel wat toegewyd is aan onderrig, wetenskaplike vooruitgang, nywerheidsamewerking en gemeenskapsdiens. Benewens talle goedtoegeruste laboratoria, beskik die Fakulteit ook oor twee proefplase waar praktiese opleiding en toegepaste navorsing plaasvind. Die Fakulteit se geïntegreerde multidissiplinêre benadering, innoverende navorsingsuitsette, wetenskaplike prestasies en probleemgerigte navorsings- en ontwikkelingsaksies verseker die volgehoue tersaaklikheid van ons navorsingsprogramme en ons gegradueerdes.

Dit is ons strewe om die wetenskap tot voordeel van die mens en die omgewing aan te wend.​

Nagraadse programme ​

 

Beurse:

 Nagraadse konferensie reisondersteuning: