Corporate Marketing
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Welkom by Korporatiewe Bemarking​


Die Afdeling Kommunikasie en Skakeling skep 'n gunstige klimaat waarin die waardes, ideale en visie van die Universiteit deur akkurate en geteikende strategiese kommunikasie aan ons vriende, alumni, skenkers en vennote bevorder word. Ons onderneem bemarking, kommunikasie en skakeling om die boodskappe van die Universiteit Stellenbosch, sy akademiese visie en die instelling se talle suksesse te bevorder te einde ons sigbaarheid, waarneming van ons handelsnaam en erkenning op streeks-, nasionale en internasionale vlak te versterk.