Corporate Identity
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Naam

Sowel die beskrywings "Universiteit van Stellenbosch" as "Universiteit Stellenbosch" is korrek, hoewel die laasgenoemde, meer informele formaat vir bemarking- en kommunikasiedoeleindes gebruik moet word. 
Die gebruik van die afkortings US, SU en Stell moet vermy word. Net Stellenbosch of Universiteit moet gebruik word wanneer 'n korter formaat nodig is.

In die verdere ontwikkeling van vlak 4 van die korporatiewe identiteitsraamwerk sal die geregistreerde naam, "Maties", in samewerking met sport- en studenteverwante entiteite, in heroorweging geneem word. 

Riglyne om die naam te gebruik​

 

  • Hoewel die naam "Universiteit Stellenbosch" verkieslik saam met die wapen of logo gebruik moet word, kan dit ook op sy eie staan.
  • Die lettertipe wat vir die logotipografie (Universiteitsnaam) gebruik word, is Rotis Semi Serif Bold in hoofletters. Engels of Afrikaans, of albei, kan met paragraafkoëls in 'n tweetalige stuk gebruik word. Wanneer die logo op dieselfde bladsy of item as die naam verskyn, moet die Rotis-weergawe ter wille van die geheelbeeld gebruik word. Kyk na die voorbeeld.
  • Slegs wanneer die logo nie op dieselfde bladsy as die Universiteitsnaam verskyn nie, mag die naam in Times Roman of Gill gebruik word. Kyk na die voorbeeld.
  • Wanneer die logo en die naam afsonderlik op dieselfde bladsy of item gebruik word, moet die toepassing gekenmerk word deur gehalte-ontwerp en voldoende spasiëring. Daar moet duidelik onderskei word tussen die gebruik van die logo en die naam as eenheid en die afsonderlike gebruik van die logo en die naam op dieselfde bladsy of produk.​