Corporate Identity
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Briefhoofde

 • ​​Stel eers vas waar 'n bedryfsentiteit binne die identiteitsraamwerk inpas, en dit sal duidelik word watter briefhoof gebruik behoort te word. Indien u onseker is oor u posisie binne die raamwerk, raadpleeg asseblief die Afdeling Kommunikasie en Skakeling.
 • Let wel dat alle skryfbehoeftes aan die ontwerpe moet voldoen wat in hierdie gids gespesifiseer word. Indien enige bedryfsentiteit probleme ondervind met die toepassing hiervan, raadpleeg asseblief die Afdeling Kommunikasie en Skakeling.
 • Geen bykomende grafika buiten dié wat in die gids gespesifiseer word, mag op skryfbehoeftes verskyn nie.
 • Die wapen-briefhoof word vir seremoniële doeleindes gebruik, of in spesiale gevalle wanneer die aard van die korrespondensie of geadresseerde die gebruik daarvan regverdig. Die wapen-briefhoof is uitsluitlik vir die gebruik van die Kanselier en spesiale toepassings, soos goedgekeur deur ABV-lede. (ABV: Rektor en Visiekanselier se Algemene Bestuursvergadering.)

Template

Template vir skryfbehoeftes kan vewrkry word by die "Aflaaibare Lêers" gedeelte van die webruimte.

Let wel: Die diagramme in hierdie afdeling toon die korrekte posisionering van die logos, die lynspasiëring en lettergrootte. Wanneer die korporatiewe skryfbehoeftes gereproduseer word, moet slegs die amptelike kunswerk en kleurmonsters gebruik word.​

Samestelling van briefhoofde - Vlak 1: Generies


 • Die logo word altyd op die bladsy gesentreer.
 • Grys lynskets van die wapen is altyd links bo die lyn. Dit word gedruk in 70% Pantone 443C.
 • Teks: Gill Sans Regular, 7.6pt
  • Letterspasiëring, 8
  • Reëlspasiëring: dit sal afhang van die hoeveelheid inligting, maar oor die algemeen 6
  • Grootte: 297 x 210mm (A4) op White Bond, 80g/m2, gedruk.
 • Elektroniese weergawes van die briefhoofde (MS Word formaat) is beskikbaar by die "Aflaaibare Lêers" gedeelte van die webruimte.​


Samestelling van briefhoofde - Vlak 2: Fakulteite en akademiese departemente​


 • Die logo, en die naam van die fakulteit en departement word altyd op die bladsy gesentreer.
 • Teks:
  • Adres: Gill Sans Regular: 7.6pt; Letterspasiëring: 8
  • Reëlspasiëring: dit sal afhang van die hoeveelheid inligting, maar oor die algemeen 6
  • ​Fakulteitsnaam: Gill Sans Bold: 10.6pt; Letterspasiëring: 20 (Pantone 443C grys); gesentreer.
  • ​Departement: 2mm onder die lyn: Gill Sans Regular: 7pt; Letterspasiëring: 20.
  • Reëlspasiëring: dit sal afhang van die hoeveelheid inligting, maar oor die algemeen 6
 • Grootte: 297 x 210mm (A4) op White Bond, 80g/m2, gedruk.
 • Wapen: gebruik in 'n ondersteunende rol as 'n lynskets. Wanneer saam met fakulteitsembleem gebruik word, moet albei in 70% Pantone 443C gedruk word.​


Briefhoofde - Vlak 3​​


 • Die logos en tipografie word altyd op die bladsy gesentreer.
 • Die entiteit se logo verskyn bo-aan die bladsy.
 • Die korporatiewe logo verskyn onderaan die bladsy, bokant die lyn en kan in kleur of Pantone 443C grys gebruik word.​

Briefhoofde - Vlak 4​​

Universiteitskoshuise, studenteorganisasies en sportklubs maak almal deel uit van vlak 4 van die identiteitsraamwerk. Vanweë die kompleksiteit van hierdie vlak, sal dit in 'n volgende fase van die korporatiewe identiteitsprojek verder ontwikkel word. Huidige onderskeiding-stekens en skryfbehoeftes moet intussen gebruik word totdat dit in oorleg met alle belanghebbers hersien kan word.

Briefhoofde - Vlak 5​​


 • Die Universiteitslogo word glad nie op vlak 5 gebruik nie.
 • 'n Beskrywing van die verhouding met die Universiteit Stellenbosch moet bygevoeg word, soos: "onder beskerming van die Universiteit Stellenbosch", of "in deelgenootskap met die Universiteit Stellenbosch".
 • Vir die bewoording van die verhouding met die Universiteit Stellenbosch, raadpleeg asseblief die afdelings Kommunikasie & Skakeling en Regsdienste.​​​​