Corporate Identity
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Waarom is dit belangrik om korporatiewe identiteit te bestuur?

​Die Universiteit Stellenbosch is 'n komplekse en diverse omgewing. Dit is dus ’n groot uitdaging om die Universiteit se korporatiewe identiteit so te bestuur dat daar 'n gemeenskaplike visuele identiteit geskep word wat die onderskeie bedryfsentiteite se verhouding tot die kerninstelling weerspieël, vir hul diversiteit voorsiening maak en terselfdertyd aan praktiese eise te voldoen.

Kohesie

Hoewel die Universiteit Stellenbosch se fakulteite en departemente op bedryfsvlak toenemend onafhanklik funksioneer, is die oorhoofse identiteit van die kerninstelling die samebindende faktor. Gemeenskaplike waardes, en die kommunikasie van dié waardes deur gekoördineerde korporatiewe identiteitsprogramme, kan die uitdagings van desentralisasie die hoof help bied en sorg vir groter kohesie en beter koördinering tussen die Universiteit se entiteite.

Stewige reputasie

'n Sterk "moeder"-identiteit - of stewige reputasie - sal enige nuwe projek wat die Universiteit of sy kernfiliale sou aanpak, 'n groot voorsprong gee. Fakulteite, departemente, sportklubs en studenteorganisasies kan die positiewe klimaat wat die Universiteit se korporatiewe identiteit skep, tot hul eie voordeel aanwend.

Koste-effektiwiteit

’n Korporatiewe identiteit wat goed gekoördineer word, spaar geld. Dit kan die toenemende druk op begrotings verlig deur skaalvoordele in kommunikasie moontlik te maak. Nuwe of "eie" ontwerpe, soos afsonderlike logos, is duur, terwyl dit veel meer koste-effektief is om bestaande middele aan te pas of uit te brei. Fakulteite, departemente en administratiewe afdelings sal dus tyd, energie en geld spaar as hulle nie 'n beeld vir hulself hoef te skep nie.

Vertroue en sekuriteit

’n Universiteit met ’n sterk, gemeenskaplike identiteit boesem ook vertroue en sekuriteit in by ons vennote. In ’n omgewing soos tersiêre opleiding waar dit al hoe mededingender en onsekerder word, is 'n stewige reputasie veral belangrik. 'n Sterk, stabiele, bekende en maklik herkenbare korporatiewe identiteit sal ook 'n gerusstelling wees vir ons personeel, huidige en voornemende studente en ons handels- en bedryfsvennote. Oor die algemeen is dit baie makliker vir mense om met 'n instelling te identifiseer wat 'n selftrots uitstraal.

Wanneer aktiwiteite wat 'n organisasie se korporatiewe identiteit verteenwoordig, nie behoorlik gekoördineer word nie, lei dit tot toenemende verskille, inkonsekwenthede en verwarring tussen interne en eksterne teikengroepe. Selfs die beste reputasie kan ondermyn word as 'n organisasie nie sy korporatiewe identiteit beskerm nie.

’n Sterk korporatiewe identiteit kan werknemers meer gemotiveerd maak en vertroue stel in die instelling se eksterne teikengroepe. Verdere voordele is geïntegreerde bemarkings-kommunikasie, meer koste-effektiewe media-besteding en ’n deurlopende boodskap.