Corporate Identity
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Identifikasie-Elemente

​Die twee visuele elemente, die tradisionele skild (wapen) en die korporatiewe logo, sal gesamentlik die simbole wees van enersyds die Universiteit Stellenbosch se verbintenis tot sy erfenis en andersyds sy strewe na vernuwing.

http://stbweb01.stb.sun.ac.za/university/ciguidelines_new/ciguidelinesenglish/images/uscrest.jpg

 
Die Universiteit Stellenbosch Skild


Die Universiteit Stellenbosch Korporatiewe Logo

Waar die wapen vroeër feitlik deurgaans gebruik is, word die logo nou meestal gebruik (met uitsondering van baie spesifieke gevalle).

Die Universiteit Stellenbosch se wapen, logo, naam en slagspreuk, sowel as "Maties", is almal geregistreerde handelsmerke/name wat net in die voorgeskrewe formaat op amptelike Universiteitsdokumentasie, publikasies en ander visuele produkte gebruik mag word. Toestemming vir reproduksie van hierdie handelsmerke (bv. op produkte wat deur Universiteitsvennote vervaardig word) moet van die afdelings Regsdienste, en Kommunikasie en Skakeling verkry word. Dít waarvoor die Universiteit Stellenbosch staan, sy inherente waardes en goeie beeld, maak sy organisatoriese onderskeidingstekens gesog by organisasies en maatskappye om hul eie besighede, dienste of produkte te bevorder. Om die Universiteit se stempel van goedkeuring te dra, kan vir so 'n organisasie beduidende voordele van assosiasie inhou en selfs finansieel lonend wees. Vir die Universiteit hou dít egter 'n risiko in en daarom moet sulke assosiasies oordeelkundig en met groot omsigtigheid hanteer word.​