Corporate Identity
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Korporatiewe Identiteit

'n Waardevolle en unieke bate wat gekoester moet word

Die Universiteit Stellenbosch geniet wye erkenning vir sy hoë gehalte navorsing en onderrig. Sedert die Universiteit se stigting 150 jaar gelede het dit tot 'n gerespekteerde onderrigsentrum ontwikkel wat studente van regoor Suid-Afrika en die hele wêreld trek. Dié instelling is alombekend vir sy akademiese uitmuntendheid, toegewyde doserende personeel, doeltreffende administrasie en dinamiese studentegemeenskap. Die Universiteit is ook onlosmaaklik verbonde aan die wêreldbekende dorp en lieflike omgewing waarin dit geleë is.

Een van die Universiteit se waardevolste bates is sy reputasie - oftewel "korporatiewe identiteit" soos hulle in bemarkingskringe sê. Hierdie bate moet, soos enige ander bate, oordeelkundig ontwikkel en bestuur word.

Die uitdagings van sy mededingende omgewing, dwing die Universiteit om 'n korporatiewe benadering te begin volg wat tred hou met kontemporêre denke. In die proses kan die Universiteit egter as voorste akademiese instelling steeds die toonbeeld van statigheid en standvastigheid bly. In 2000 het ons 'n nuwe logo toegevoeg tot ons alombekende en gerespekteerde Universiteitswapen. Die slagspreuk van ons nuwe logo, jou kennisvennoot, en die leuse van ons wapen, Pectora roborant cultus recti, weerspieël ons onvermoeide strewe na vernuwing, terwyl ons steeds tot ons erfenis verbind bly.

Hierdie gids wil verseker dat die Universiteit konsekwent voorgestel word deurdat ons naam en simbole korrek gebruik word. Indien ons korporatiewe identiteitstelsel noukeurig toegepas word, sal al ons fakulteite, departemente, studente-organisasies en sportklubs onderling verbind wees, terwyl voorsiening gemaak sal word vir hul individualiteit. Ons doelwit is om 'n konsekwente, maklik herkenbare en positiewe beeld van ons Universiteit te skep wat ons bewese verbintenis tot uitmuntende onderrig en navorsing, en ons dinamiese wisselwerking met die gemeenskappe wat ons dien, sal versterk.

Buiten die Afdeling Kommunikasie en Skakeling wat die moeilike taak het om ons korporatiewe identiteit te bestuur, moet elkeen wat aan die Universiteit verbonde is die Universiteit se reputasie koester en uitbou.

Die doel van hierdie Korporatiewe Identiteitsgids is om 'n eiesoortige beeld van die Universiteit as geheel te vestig. Almal wat 'n verbintenis met die Universiteit het, sal daarby baat vind - ons personeel, studente, alumni, handels- en bedryfsvennote en finansiële deelgenote. Hierdie gids vorm deel van die eerste fase om 'n omvattende handleiding op te stel oor die behoorlike gebruik van die visuele aspekte van ons korporatiewe identiteit. Vanweë die eiesoortige aard van die onderskeie entiteite van die Universiteit, sal geringe aanpassings aan ons korporatiewe identiteit soms onvermydelik wees. As ons wil hê dat ons korporatiewe identiteit doeltreffend toegepas moet word, is u samewerking onontbeerlik. Ons sal dus enige voorstelle verwelkom wat ons korporatiewe identiteit kan uitbou.

Ondersteun asseblief hierdie projek en help ons om ons Universiteit met trots voor te stel.​​