Corporate Identity
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Fakulteitskleure en -embleme

Net soos met die Universiteit se wapen en logo, mag daar nie aan fakulteitsembleme verander word nie. Dit mag slegs in die voorgeskrewe formaat gebruik word.

  • Fakulteitsembleme word as sekondêre identiteit toegelaat, maar die Universiteit Stellenbosch se visuele elemente bly die primêre identiteit.
  • Primêre en sekondêre identiteite moet slegs aangewend word soos in die afdeling oor die bestuur van die korporatiewe identiteit in die Inleiding, en die hoofstuk oor Skryfbehoeftes voorgeskryf word.
  • Fakulteitsembleme is geregistreerde handelsmerke wat uitsluitlik vir amptelike gebruik is.

Embleme: 

Met die ter perse gaan, was die volgende embleme in gebruik:Geneeskunde en GesondheidswetenskappeFMHSlogopairing.jpg

Fakulteitskleure:

Daar is 'n unieke kleur aan elke fakulteit toegeken. Dit is die amptelike kleure en mag nie deur enige soortgelyke kleure vervang word nie.

​​​
Ingenieurswese


Pantone 124 CVC

C:0  M:30  Y:85  K:0
R:255  G:156  B:47


Lettere & 
Sociale Wetenskappe
Pantone 1495 CVC
C:0  M:50  Y:100  K:0
R:255  G:134  B:29​Krygskunde


Pantone 7416 CVC

C:0  M:70  Y:60  K:0
R:238  G:78  B:72


​Natuurwetenskappe


Pantone 1797 CVC

C:0  M:94  Y:94  K:6
R:180  G:22  B:44


​Regte


Pantone 704 CVC

C:20  M:100  Y:95  K:1
R:155  G:22  B:29

​Teologie


Pantone 2593 CVC

C:79  M:100  Y:0  K:0
R:86  G:17  B:125


​Opvoedkunde


Pantone 653 CVC

C:100  M:60  Y:0  K:18
R:34  G:61  B:113

Ekonomiese &
Bestuurwetenskappe

Pantone 319 CVC
C:51  M:0  Y:18  K:0
R:64  G:192  B:203

Agriwetenskappe


Pantone 362 CVC

C:76  M:100  Y:0  K:11
R:61  G:138  B:26
​​

​Gesondheidswetenskappe


​Pantone 323 C

C:89  M:32 Y:36  K:44

R:0 G:88  B:103
www.sun.ac.za/fggwlogo

​​