Corporate Identity
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Wapen/Skild

Die wapen bly die Universiteit Stellenbosch se tydlose simbool. Dit simboliseer die Universiteit se waardigheid, erfenis, diepte en handhawing van akademiese uitmuntendheid. Lees hier meer oor die wapen.


 

Wapen Riglyne

  • Die wapen moet uitsluitlik gebruik word vir formele seremonies en as bekragtiging van akademiese prestasie, bv. graad-, diploma- en kursussertifikate.
  • Die Kanselier mag die wapen op alle amptelike skryfbehoeftes gebruik. Die Rektor en Visekanselier, asook ander lede van die Algemene Bestuursvergadering (ABV) mag die wapen na goeddunke op amptelike skryfbehoeftes gebruik en laat gebruik indien die situasie/geadresseerde ’n seremoniële of meer formele benadering vereis.
  • Die wapen behoort vir seremoniële en amptelike geleenthede in volkleur gebruik te word.
  • Wanneer die wapen ondersteunend saam met die logo gebruik word, moet die wapen in Pantone grys of ’n skakering van swart of wit lynskets gebruik word op skryfbehoeftes en publikasies van fakulteite, departemente en akademiese programme.
  • Tans word verskeie mutasies van die wapen op die amptelike sportklere van die Universiteit gebruik, asook saam met Universiteitskoshuise se wapens. Die status quo sal as ’n tussentydse maatreël gehandhaaf word totdat vlak 4 van die korporatiewe identiteitsraamwerk verder ontwikkel word.
  • Let wel: Dit is noodsaaklik dat die wapen konsekwent bly. Dit moenie in enige ander formaat gebruik word as wat in hierdie gids gespesifiseer word nie.
  • Moenie die wapen probeer reproduseer nie. Gebruik asseblief die amptelike kunswerk wat in die hoofstuk oor Reproduksiestandaarde gespesifiseer word.
  • Aflaaibare weergawes van die logo is beskikbaar in die "Aflaaibare lêers" afdeling van die webruimte.​

Aflaaibare weergawes van die wapen/skild is beskikbaar in die Aflaaibare lêers​​ afdeling van die webruimte.