Corporate Identity
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Korporatiewe Logo

Die logo en logotipografie vorm saam die Universiteit Stellenbosch se unieke korporatiewe kenteken wat ons visie vir die toekoms en ons vennootskapstrategie simboliseer.

Click to open

  • Die 'S' in die nuwe logo staan vir Stellenbosch wat skoonheid, stabiliteit, 'n leerkultuur, erfenis en studentepret versinnebeeld.
  • Die akkerblaar word met Stellenbosch en sy studentelewe vereenselwig.
  • Die kleure maroen en goud word tradisioneel met die Universiteit Stellenbosch geassosieer. Goud is uitsluitlik vir spesiale toepassings. Ligtegrys word as moderne teenwig met die rykheid en diepte van maroen gekombineer.
  • Die logo, sowel as die naam, is geregistreerde handelsmerke van die Universiteit Stellenbosch.
  • Die samestelling van die korporatiewe logo is noukeurig en tot in die fynste besonderhede uitgewerk. Vir die visuele impak van die simbool is dit noodsaaklik dat dit korrek toegepas word. Die geringste afwyking van die standaardvorm of gebruiksvoorskrifte kan die visuele beeld ernstige skade berokken.
  • Die logo moet konsekwent toegepas word en moet nooit in konfigurasies en kleure vertoon word wat nie in dié gids gespesifiseer word nie.
  • Die slagspreuk, jou kennisvennoot, sê kort en kragtig hoe die Universiteit Stellenbosch beplan om sy visie te verwesenlik: deur vennootskappe wat gebou word op ons gevestigde tradisie as ontdekkers en draers van kennis.

Aflaaibare weergawes van die logo is beskikbaar in die Aflaaibare ​lêers afdeling van die webruimte.

​​