Corporate Identity
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Sertifikate

By gebrek aan riglyne, het bedryfsentiteite in die verlede hul eie sertifikate ontwerp, vervaardig en toegeken. Dit het veroorsaak dat die formate, produksiestandaarde en korporatiewe identiteit baie verskil het. Sertifikate wissel van amptelike grade, diplomas en ander toekennings vir akademiese prestasie, tot bywoningsertifikate vir kortkursusse, seminare en versierde oorkondes vir voortreflike diens. Die noodsaaklikheid vir 'n omvattende studie na al die sertifikate wat die Universiteit Stellenbosch uitreik, het duidelik geword tydens die korporatiewe identiteitsprojek.

Raadpleeg asseblief die Afdeling Kommunikasie en Skakeling of AFRICAN SUN MeDIA vir tussentydse ontwerpe.​