SUNStudent
Welkom by Universiteit Stellenbosch


​​​​​​​​​​​​Oorsig


​​​​​Agtergrond

Verbeel jou ‘n SIS stelsel……

  • wat die vermoë het om op nuwe en snelveranderende vereistes te reageer
  • met verbeterde verslagdoenings- en analise-vermoë
  • wat ‘n verbeterde gebruikers-ervaring vir personeel en studente verskaf en
  • met moderne intervlakke.
Dit word nou ’n realiteit aangesien die Universiteit die pad saam met Serosoft se Acade​mia en hul Suid-Afrikaans vennoot, Eiffel Corp, stap om ’n stelsel te ontwerp, ontwikkel en te implementeer wat elke fase van ons studente se lewensiklus reg vanaf werwing sal aanspreek. Die nuwe SIS staan as SUNStudent bekend en dit maak deel uit van die Universiteit Stellenbosch (US) se Stelselvernuwingsprojek (SVP) om die verouderde inligtingstelsels te vervang.

Wat is SUNStude​​nt?

SUNStudent is die US se nuwe studente-inligtingstelsel waarvoor SeroSoft Solutions die sagteware, bekend as Academia, verskaf. Deur middel van hierdie ultramoderne studente-inligtingstelsel wat studenteadministrasie hanteer – waarvan akademiese kurrikula en modules belangrike komponente is – neem die US 'n tree verder op die pad van digitale transformasie in die onderwys. Die stelsel waarmee die huidige, verouderde stelsel vervang word, beloof om stabiel en betroubaar te wees maar nietemin buigsaam, modern en studentgerig.  ​


Wie is betrokke?

Hoe geslaagd die ingebruikneming van SUNStudent is, sal bepaal word deur die samewerking en steun van ons personeel en studente, wat uiteindelik voordeel sal trek uit die nuwegenerasie , studentgerigte inligtingstelsel. Die projek voorsien vir konsultasiesessies met, gereelde kommunikasie aan en opleiding vir belanghebbendes oor die Universiteitsgemeenskap.​


Vo​ordele​​

Studente
Verbeterde lewenssiklus van studente​.

Bestuur
Toegang tot paneelbord en geoutomatiseerde bestuursverslae deur 'n knoppie te druk.

Akademiese personeel
Intydse geoutomatiseerde verslagdoening.

Administratiewe personeel
Vinnige invoerings- en verwerkingsfunksionaliteit, gepaard met maklike toegang tot inligting en verslae.​