SUNStudent
Welkom by Universiteit Stellenbosch
​​

​​​​

​​​​​​​​​​Gereelde vrae

Algeme​​​​​en

Bloudrukfa​se

Opleiding

​Ste​un

Ander stelsels e​n integrasies

​TerminologieTerminologie

Bloudruk-werkswinkel
Die doel van die werkswinkels is om huidige prosesse te bespreek en terselfdertyd vergelykings te maak met aanvaarde internasionale Academia (nuwe SIS) -praktyke

Bloudrukdokument
Die doel van die Bloudrukwerkswinkelbesprekings is om 'n Bloudrukdokument te lewer wat die US-prosesvloei, sowel as vereistes vir elk van die besigheidsareas, sal insluit.

Besigheidsareas
Besigheidsareas verwys na besigheidsfunksies of besigheidsvermoeëns, bv. Werwing, Toelating, Kirrikulumbestuur, ens. Dit beantwoord die vraag: Wat het die instelling nodig om suksesvol te wees in hierdie area?

Beurs
'n Beurs is 'n toelaag, veral een wat aan 'n student toegeken word sodat hy/sy aan 'n universiteit of kollege kan studeer. 'n Beurs kan aan die hand van verskeie geskiktheidskriteria toegeken word, soos akademiese prestasie, sportuitnemendheid, finansiële behoeftigheid, en ras- of genderspesifieke maatstawwe. Beurse word gewoonlik deur 'n universiteit of soms ook deur maatskappye en instellings toegeken as instrumente om studente finansieel by te staan. In sommige gevalle word 'n beurs toegeken op voorwaarde dat die student werk óf tyd afstaan om aan sekere beursvereistes te voldoen. ​

Finansiële Bystand                                                                                                                                                                                        Finansiële bystand is geld wat aan 'n student beskikbaar gestel word om akademiese of nie-akademiese koste mee te dek. Finansiële bystand sluit toelaes, beurse, lenings, kortings en afslag in. Soms word finansiële bystand verleen om los uitgawes te dek wat nie deel is van studiekoste nie, maar verband hou met werk wat op universiteit gedoen word. Voorbeelde sluit in reiskoste vir deelname aan konferensies en geleenthede, navorsingsverwante uitgawes soos patentkoste, ensovoorts. ​

Mandjie
'n Mandjie bestaan uit verskeie besigheidsareas.​