SUNStudent
Welkom by Universiteit Stellenbosch


Bloudruk-werkswinkels

​​​​​​​​

​Bloudruk-werkswinkel 1

Mandjie 1 is afgehandel en het die volgende besigheidsareas ingesluit:

 • Werwing
 • Toelating
 • Kurrikulumbestuur Administrasie en Vorms A en B
 • Kurrikulumbestuur Katalogus/Kalenders
 • K​oshuisbestuur
b1.png

​​​​​​​

Bloudruk-werkswinkel 2

Mandjie 2 is afgehandel en het die volgende besigheidsareas ingesluit:
 • Finansiële Ondersteuning
 • Studentegelde
 • Studentelenings en terugbetaling​
b2.png

​​​​​​​

Bloudruk-werkswinkel 3

Mandjie 3 is afgehandel en het die volgende besigheidsareas ingesluit:​

 • Registrasie
 • Akademiese rekord-onderhoud
 • Ko-kurrikulêre inligting
 • Eksamenvergunnings
 • Nagraadse studente-bestuur
 • Program-progressie
 • Hertoelating van studente
 • Assessering en vaslegging van punte
 • Tesisbestuur​
 • HEMIS​
 • SUN-i
b3.png

​​​​​​​

Bloudruk-werkswinkel 4​

Mandjie 4 sal die volgende besigheidsareas insluit:

 • Mentorskap/akademiese steun
 • Verkiesings
 • Skedulering of lokale en toewysing van klasse
 • Vereniging- en sportklubbestuur
 • Bestelling van teksboeke
 • Eksamenbestuur
 • Somerskole/winterskole
 • Graadoudit en gradeplegtighede
 • Eetsaal-etebesprekingsbestuur
 • Amptelike verslagdoening​
 • Dissiplinêre aksie​​