SUNStudent-Banner-for-SU-Website-Larger.jpg

Verbeel jou ‘n SIS stelsel……
 • wat die vermoë het om op nuwe en snelveranderende vereistes te reageer
 • met verbeterde verslagdoenings- en analise-vermoë
 • wat ‘n verbeterde gebruikers-ervaring vir personeel en studente verskaf en
 • met moderne intervlakke.
Dit word nou ’n realiteit aangesien die Universiteit die pad saam met Serosoft se Academia en hul Suid-Afrikaans vennoot, Eiffel Corp, stap om ’n stelsel te ontwerp, ontwikkel en te implementeer wat elke fase van ons studente se lewensiklus reg vanaf werwing sal aanspreek. Die nuwe SIS staan as SUNStudent bekend en dit maak deel uit van die Universiteit Stellenbosch (US) se Stelselvernuwingsprojek (SVP) om die verouderde inligtingstelsels te vervang.


Wat is SUNStudent?

SUNStudent is die US se nuwe studente-inligtingstelsel waarvoor SeroSoft Solutions die sagteware, bekend as Academia, verskaf. Deur middel van hierdie ultramoderne studente-inligtingstelsel wat studenteadministrasie hanteer – waarvan akademiese kurrikula en modules belangrike komponente is – neem die US 'n tree verder op die pad van digitale transformasie in die onderwys. Die stelsel waarmee die huidige, verouderde stelsel vervang word, beloof om stabiel en betroubaar te wees maar nietemin buigsaam, modern en studentgerig.  


 

Hoe lank sal dit neem om die SUNStudent-stelsel in gebruik te neem?

Ingebruikneming is in die week vanaf 6 Mei van stapel gestuur. 'n Benadering van gefaseerde ingebruikneming word gevolg, wat na raming oor twee jaar sal strek.


Wat is die voordele vir SUNStudent-gebruikers?

 • Voornemende studente en hulle ouers: maklike en vinnige aanlyn aansoek- en inskrywingsproses 
 • Huidige studente: vinnige aanlyn jaarlikse inskrywingsproses, vanaf enige plek en op enige tyd, sowel as 'n slimfoontoepassing wat mobiele toegang tot inligting moontlik maak
 • Bestuur: toegang tot paneelbord en geoutomatiseerde bestuursverslae deur 'n knoppie te druk
 • Akademiese personeel: intydse geoutomatiseerde verslagdoening
 • Administratiewe personeel: vinnige invoerings- en verwerkingsfunksionaliteit, gepaard met maklike toegang tot inligting en verslae


Watter veranderings sal die invoering van die nuwe stelsel meebring?

Die US het nog altyd self die instelling se hardeware (bedieners) bestuur, by die Afdeling IT se perseel. Die nuwe marktendens is om sogenaamde SaaS-oplossings (Eng. software as a service) te gebruik. Daarvolgens berg 'n derdepartyverskaffer die data in 'n datasentrum by 'n ander perseel, en stel dit via die internet aan die kliënt beskikbaar. 'n Goeie voorbeeld van so 'n stelsel is Microsoft Office 365, wat in die wolk gebaseer is en op bedieners elders in die wêreld beskikbaar is.


Watter soort data sal vanaf die ou stelsel na SUNStudent gemigreer word?

Migrasie vanaf die huidige studenteadministrasiestelsel na SUNStudent sal miljoene US-datalêers behels. Die inligting wat volg, gee 'n aanduiding van die enorme hoeveelheid en die bestek van die data wat op die huidige stelsel geberg word:

 • 1 206 217 persoonlike rekords
 • 727 766 studenterekords
 • 31 156 inskrywings per jaar
 • 62 935 145 rekords van graad 12-leerders se vakke
 • 3 348 450 programme en modules
 • 364 395 koshuisrekords 

Wie gaan by die SUNStudent-projek betrokke wees?

Hoe geslaagd die ingebruikneming van SUNStudent is, sal bepaal word deur die samewerking en steun van ons personeel en studente, wat uiteindelik voordeel sal trek uit die nuwegenerasie , studentgerigte inligtingstelsel. Die projek voorsien vir konsultasiesessies met, gereelde kommunikasie aan en opleiding vir belanghebbendes oor die Universiteitsgemeenskap 


Wie staan aan die stuur van die inwerkingstelling van die projek?

Dr Ronel Retief, die US Registrateur, is voorsitter van die nuwe Stuurkomitee vir SUNStudent. Sy sal kundiges uit ons afdelings Informasietegnologie (IT) en Inligtingsoorsigbestuur, bygestaan word en die relevante funksionele areas sal ook deurlopend betrek word om insette vanuit gebruikersgeledere te gee.