​​ ​​​​​

Universiteit Stellenbosch handelsmerk-handleiding en gereedskapkis​

Om Universiteit Stellenbosch se Eeufees te herdenk, is die standaard- korporatiewe handelsmerkidentiteit aangepas om Eeufeesspesifieke handelsmerke en 'n visuele identiteit in te sluit. Die g​ereedskapkis stel dié aangepaste identiteit bekend, voorsien gebruiksriglyne en bied ook toegang tot die belangrikste hulpbrontemplate. Hierdie hulpbronne en riglyne is ontwerp om die US gemeenskap te help om die universiteit se handelsmerk effektief te beskerm en voort te bou deur visuele kommunikasie. Klik hier om gereedskapkis af te l​aai​.


Ondersteuning:

Die Afdeling Korporatiewe Kommunikasie is beskikbaar vir ondersteuning indien jy leiding nodig het. Ons kan ook advies gee aan lede van die US gemeenskap asook eksterne entiteite wat namens die Universiteit Stellenbos​ch werk aan projekte waar die visuele handelsmerkidentiteit gebruik word. Epos Marguerite Cloete: marcloete@sun.ac.za ​