Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Borg 'n Woord

​Wil jy die voortbestaan van Afrikaans verseker? Borg 'n woord teen R100 per woord. Teen R5000 per woord behoort daardie woord net aan jou. Die Borg ’n woord-projek word georganiseer deur die Woordeboek van die Afrikaanse Taal.

  • Jy ontvang 'n sertifikaat met jou naam en die woord of woorde wat jy borg.
  • Jy kom in aanmerking vir die prystrekking vir 'n Sanlambelegging ter waarde van R25 000*.
  • Hoe meer woorde jy borg, hoe groter is jou kans om te wen.

Stuur 'n tjek of bewys van direkte inbetaling met Borg 'n Woord en jou naam as verwysing saam met jou woord of woorde, (e-pos)adres en telefoonnommer na: WAT Trust, Posbus 245, Stellenbosch of wat@sun.ac.za, of faks dit na 086 558 2739.

Klik hier om per kredietkaart te betaal of 'n direkte inbetaling te maak.

Bankbesonderhede:
WAT Trust, ABSA Bank,
Rekno. 4078244585,
Takkode 632005

Sluitingsdatum: 28 Februarie 2014
Prystrekking: 7 Maart 2014

* Die wenners van die vorige prystrekkings was mnr Basil Soldatos, dr Kobus Terblanche en me Alana Bailey. WAT-personeel, en lede van die Direksie en Trust van die WAT en hul gesinslede kwalifiseer nie vir die prystrekking nie.​