Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Personeelkorting vir klasgeld in 2014

​Alle personeel wat kwalifiseer vir personeelkorting of gedeeltelike personeelkorting vir klasgelde vir HULSELF, GADE of KIND, kan voor of op 13 Desember 2013 op Sun-e-HR aansoek doen.

Gesondheidswetenskappe (Tygerberg) se personeel kan ook nou aansoek doen, behalwe personeel op die Gesamentlike Diensstaat wat op Diensvoorwaardes van die Wes-Kaapse Provinsiale Regering (WKPR), National Health Lab Services (NHLS) en Mediese Navorsingsraad (MNR) aangestel is. Tygerberg-personeel moet die nodige dokumentasie voltooi en inhandig by die fakulteitsbestuurder, mnr Eben Mouton, by ebenm@sun.ac.za of tel 021 938​ 9202.

Hoe om aansoek te doen op Sun-e-HR:

  • gaan na Internet Explorer (my.sun.ac.za)
  • verskaf gebruikersnaam (username) en wagwoord
  • kliek op my Sun-e-HR
  • kliek op Sun-Employee-Self-Service
  • kliek op Exemption of Tuition Fees
  • kliek op verwerk
  • kliek op Skep nuwe aansoek (vir elke persoon vir wie u aansoek doen).

U sal 'n e-pos ontvang wanneer die status van u aansoek na Goedkeur/Afkeur verander, wat u as bewys kan uitdruk vir Registrasie.

Navrae: Mnr Sean Davidse per e-pos by seand@sun.ac.za of tel 021 808 3530.