Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
FGGW Registrasie 2019


Registrasie en studentekaartaktivering by Tygerberg-kampus:

Onthou asseblief om die opsie te gebruik om aanlyn te registreer, wat vanaf 14 Januarie 2019 beskikbaar sal wees by www.maties.com. Studente wat aanlyn registreer, sal toue vermy, insluitend om hul studentekaarte te aktiveer. Studente wat nie aanlyn kan registreer nie, word altyd deur ons administratiewe personeel bygestaan tydens die registrasietydperk (volg die skakels hierbo vir algemene inligting oor registrasie en studentegelde en meer besonderhede).

 

FGGW Registrasienavrae, Tygerberg-kampus:

Mnr Johan Coetzer: Kamer 1059, 1ste vloer, Kliniese Gebou, 021 938 9204, jco@sun.ac.za

Me Vanessa Joseph: Kamer 1058, 1ste vloer, Kliniese Gebou, 021 938 9235, vbj@sun.ac.za

 

FGGW-studente op die Stellenbosch-kampus:

Me Erina van Wyk: Kamer 3008, Administrasieblok A, 021 808 4842, phvw@sun.ac.za

  1. Studente wat in 2018 geregistreer was vir ʼn nagraadse program in sportwetenskap wat deur die Fakulteit Opvoedkunde aangebied was, en wat nie by die Desember 2018 gradeplegtighede gegradueer het nie of in Maart 2019 se gradeplegtighede sal gradueer nie, sal in Januarie 2019 as studente van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe registreer.

 

Studentekaartnavrae by Tygerberg-kampus:

Me Lesanne Matthee: Studentegelde, 1ste vloer, Kliniese Gebou, 021 938 9208, lm@sun.ac.za

 

Telematiese Studentekaarte Navrae:

Mnr Charl Van de Rheede: Telematiese Dienste, 021 808 9091, cha@sun.ac.za

Studente wat vir enige van die telematiese programme wil registreer hoef nie fisies op enige kampus aan te meld nie. Registrasievorms van telematiese studente kan per e-pos gestuur word na Carmen Jordaan by cdj@sun.ac.za of aan Annemarie Muller by adklerk@sun.ac.za, voor 1 Februarie 2019 of voor u eerste geskeduleerde uitsending.

 

Eerste paaiement van studentegelde by registrasie:

Met betrekking tot die eerste paaiement betaalbaar by registrasie, wys ons jou graag daarop uit dat jy vir vertraagde betaling kan aanvra, wat beteken dat jy die eerste paaiement oor drie maande kan afbetaal (Januarie, Februarie en Maart). Ten opsigte van uitstaande skuld sal studente wat 'n beurs vir 2019 ontvang wat ten minste die uitstaande skuld sowel as die eerste paaiement vir 2019 dek, ook toegelaat word om te registreer. Kliek hier vir 'n skrywe rakende die eerste paaiement van studiegelde van toepassing op die Tygerberg-kampus.

 Navrae: Mnr Werner Abrahams, wabrahams@sun.ac.za

 

Finansiële ondersteuning beskikbaar vir studente op die Tygerberg-kampus:

 

Ons is deeglik bewus van die finansiële druk waaronder Suid-Afrikaanse huishoudings voorsiening moet maak vir studentegelde. Ons streef daarna om sovêr as moontlik finansieel behoeftige studente te help wat akademies verdienstelik is. Neem gerus kennis van die verskillende kategorieë en vorme van finansiële hulp wat beskikbaar is.

Navrae kan na die Tygerberg-kampus Voorgraadse Beurse- en Leningskantoor, Kamer 1043, Kliniese Gebou verwys word as jy 'n voorgraadse student is:

Me Noluvuyo Capsana, 021 938 9458, ncapsana@sun.ac.za

Me Rochelle Sylvester, 021 938 9129, sylvester@sun.ac.za

 

Nagraadse finansiële ondersteunings- en beursnavrae kan verwys word na:

Me Rhodene Amos, 021 808 2908, ramos@sun.ac.za

NAVRAE BEAMPTE Me Salome Cilliers, 021 808 4208, postgradfunding@sun.ac.za