Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
2018 Registrasiereëlings vir FGGW-studente (Tygerbergkampus)

Alle voor- en nagraadse studente van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe word vriendelik herinner aan die Universiteit se reëlings rakende die registrasieproses in 2018. Kennisgewings van die Registrateursadfeling en die Afdeling Studentegelde is direk aan jou gestuur.

 

Die volgende skakels bied toegang tot algemene inligting oor registrasie en studentegelde:

Algemene inligting oor registrasie en studentegelde

Universiteit Stellenbosch reageer op President se aankondiging oor studentegelde: 19 Desember 2017

 

Registrasie en studentekaartaktivering by Tygerbergkampus:

Onthou asseblief om die opsie te gebruik om aanlyn te registreer, wat vanaf 12 Januarie 2018 beskikbaar sal wees by www.maties.com. Studente wat aanlyn registreer, sal toue vermy, insluitend om hul studentekaarte te aktiveer. Studente wat nie aanlyn kan registreer nie, word altyd deur ons administratiewe personeel bygestaan tydens die registrasietydperk (volg die skakels hierbo vir algemene inligting oor registrasie en studentegelde en meer besonderhede).

 

FGGW Registrasienavrae, Tygerbergkampus:

  • Mnr Johan Coetzer: Kamer 1059, 1ste vloer, Kliniese Gebou, 021 938 9204, jco@sun.ac.za
  • Me Vanessa Joseph: Kamer 1058, 1ste vloer, Kliniese Gebou, 021 938 9235, vbj@sun.ac.za

 

FGGW-studente op die Stellenboschkampus:

  • Me Zenda Jansen: Kamer 3008, Administrasieblok A, 021 808 4842, zj@sun.ac.za

 

Studentekaartnavrae by Tygerbergkampus:

  • Me Lesanne Matthee: Studentegelde, 1ste vloer, Kliniese Gebou, 021 938 9208, lm@sun.ac.za

 

Eerste paaiement van studentegelde by registrasie:

Met betrekking tot die eerste paaiement betaalbaar by registrasie, wys ons jou graag daarop uit dat jy vir vertraagde betaling kan aanvra, wat beteken dat jy die eerste paaiement oor drie maande kan afbetaal (Januarie, Februarie en Maart). Ten opsigte van uitstaande skuld sal studente wat 'n beurs vir 2018 ontvang wat ten minste die uitstaande skuld sowel as die eerste paaiement vir 2018 dek, ook toegelaat word om te registreer.

Navrae: Mnr Werner Abrahams, wabrahams@sun.ac.za

 

Finansiële ondersteuning beskikbaar vir studente op die Tygerbergkampus:

Ons is deeglik bewus van die finansiële druk waaronder Suid-Afrikaanse huishoudings voorsiening moet maak vir studentegelde. Ons streef daarna om sovêr as moontlik finansieel behoeftige studente te help wat akademies verdienstelik is. Neem gerus kennis van die verskillende kategorieë en vorme van finansiële hulp wat beskikbaar is.

Navrae kan na die Tygerbergkampus Beurse- en Leningskantoor, Kamer 1043, Kliniese Gebou verwys word as jy 'n voorgraadse student is:

Finalejaar voorgraadse studente en studente in die 5de jaar van MB, ChB moet ook kennis neem van die aangehegte inligting rakende die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe-lenings.

Nagraadse finansiële ondersteunings- en beursnavrae kan verwys word na:

 

Nuut goedgekeurde privaat geakkrediteerdeverblyf:

Die koshuis wat voorheen bekend was as Huis Kerkenberg en die Anneks sal in 2018 operasioneel wees as privaat geakkrediteerde verblyf. Plasing sal nie via die normale Koshuiskantoor en toelatingsprosedure gedoen word nie. Die verblyf word as privaatverblyf deur die Universiteit se verhuringskantoor bestuur en nie as universiteitsbehuising nie. Indien jy steeds opsoek is na studenteverblyf naby die Tygerbergkampus, kontak asseblief die Maties Verhuringskantoor by mbekaardt@sun.ac.za of 021 808 2895 / 808 9568 om aansoek te doen.


Ons sien uit daarna om jou weer in 2018 te verwelkom.

 

Vriendelike groete

 

Farah Fredericks

Adjunkregistrateur (Tygerbergkampus)