Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Voorkoming van wandade en die Verantwoordelikheid om te Beskerm
Outeur: Francois Vreÿ
Gepubliseer: 13/11/2019

​SIGLA @ Stellenbosch het saam met die Koninklike Deense Ambassade (RSA) en Koninklike Deense Verdedigingskollege 'n 'n tafelgesprek en openbare lesing gereël oor die voorkoming van wandade deur die handhawing van die Verantwoordelikheid om the Beskerm (R2P). Die 2 dag sessie is by die ''Johannesburg Attrocity and Holocaust Centre'' aangebied en is die tweede geleentheid van 2020 wat deur die Deense Ambassadeur befonds is. Beide aktiwiteite is gekenmerk deur 'n klem op die feit dat die beginsel nie streng Westers is nie, 'n sterk Afrika-oorsprong vertoon en nie ook nie militêre intervensie voorstaan nie. Dit is eerder daarop gemik om wandade te voorkom, die kritieke rol van regerings beklemtoon om vroeë tekens te lees, optrede te neem en aanliggende state te help om voorkomend op te tree. Die sessies het aanleiding gegee tot idees om in 2020 'n verdere tafelgesrek te reël oor die sieninge van militêre personeel in gebiede waar voorkoming van wandade teen die samelewing pertinent figureer - veral vroeë waarskuwing en response daartoe.