Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Eerstejaarsprestasietoekennings 2019
Outeur: Jean Farmer
Gepubliseer: 12/04/2019

First-year Achievement Awards / Eerstejaarsprestasietoekennings / Amabhaso eMpumelelo waBafundi boNyaka wokuQala

Prof Arnold Schoonwinkel, Viserektor: Leer en Onderrig, was Woensdag 10 April 2019 by Lord Neethlingshof die gasheer by die jaarlikse geleentheid ter ere van 32 toppresterende eerstejaarstudente van 2018 en hul genomineerde dosente. Dr Antoinette van der Merwe het die verrigtinge gelei, wat ook deur fakulteitsdekane en die visedekane vir Leer en Onderrig bygewoon is. Die genooide spreker, prof Magda Fourie-Malherbe, voormalige viserektor vir Leer en Onderrig by die US en ʼn ambassadeur vir onderrig en leer, het die jong studente en die dosente geïnspireer om te dink aan die globale toekoms en die rol wat Suid-Afrikaanse universiteitsopgeleide studente kan speel om ons samelewing ʼn onbekende toekoms in te lei.

Pic one:

Melanie Skead (Direkteur: SOL)

Prof Arnold Schoonwinkel (Viserektor: Leer en Onderrig)

Prof Magda Fourie-Malherbe (genooide spreker) en Willem Malherbe

Antoinette van der Merwe (Senior Direkteur: Afdeling vir Leer en Onderrig-verryking)

 

Pic two:

Sittende: Kabanga Shakankale (student); Debra Shepherd (dosent: Ekonomie); Louise Warnich (Dekaan: Natuurwetenskappe)

Staande: Portia Solomon (student); Michael Schmeisser (dosent: AgriWetenskappe); Arnold Schoonwinkel; Anthea Jacobs (adviseur: SOL)


 

'n Power point aanbieding van die aand se wenners is beskikbaar:  Click here.​

Vir die offisiele fotos van die aand:  Click here.​

Erkenning, fotos:  Hennie Roux en Anton Jordaan (Stellenbosch Sentrum vir Fotografiese Dienste; Https://www.scpsphoto.co.za​ )