Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Skenking van R2.9 miljoen lei tot eerste nagraadse program in brandingenieurswese
Outeur: Development & Alumni / Ontwikkeling & Alumni
Gepubliseer: 03/09/2018

Die Universiteit Stellenbosch (US) se Eenheid vir Brand-ingenieurswesenavorsing (FireSUN) het ʼn finansiële inspuiting van R2.9 miljoen ontvang wat gebruik sal word om Afrika se heel eerste nagraadse program in brandingenieurswese te ontwikkel en uiteindelik die kundigheid sal voorsien wat nodig is om die vasteland teen brande te beskerm.

Lewensgevaarlike brande, veral in informele nedersettings, bly ʼn beduidende risiko in Suid-Afrika. Informele behuisingstrukture word nie net na aan mekaar opgerig nie, maar inwoners maak ook in die oopte vuur en gebruik paraffien om kos te kook en in die winter hul blyplekke te verhit. Verwoestende wegholbrande – soos dié in Imizamo Yethu naby Houtbaai en in Knysna in 2017 – is gereeld in die nuus.

Die FireSUN-span, die vasteland se eerste universiteitsnavorsingsgroep wat hom op brandveiligheid toespits, is in 2017 op die been gebring. Hulle het ten doel om die impak van brande te beperk deur navorsing te doen en brand- en strukturele ingenieurs se vermoëns en kundigheid te bou.

Die R2.9 miljoen finansiering is bewillig deur die Lloyd's Register Foundation, ʼn liefdadigheidsorganisasie wat hom daarvoor beywer om lewe en eiendom te beskerm en om onderwys, ingenieursverwante navorsing en openbare deelname te ondersteun. Die fondse beteken nou dat die FireSUN-span hulle werk kan uitbrei deur die grade MIng en PhD in brandveiligheidsingenieurswese (BVI) en strukturele brandingenieurswese (SBI) – by die Universiteit aan te bied. “Dit is ʼn opwindende ontwikkeling op die gebied van brandveiligheidsingenieurswese in Suid-Afrika én Afrika in die geheel," sê dr Richard Walls, wat aan die hoof staan van die US se FireSUN-span.

“Volgens navorsing het Suid-Afrika een van die hoogste brandverwante sterftesyfers per kop in die wêreld en kom baie van daardie brande in informele nedersettings voor," sê Walls.

“Met die groei in die Afrikabevolking en die plaaslike mynbou-, vervaardiging- en hulpbronverwerkingsbedrywe, word die gepaardgaande brandrisiko's op die vasteland ook al hoe groter, en daarmee saam natuurlik die behoefte aan professionele brandingenieurs. Vir dié doel sal 'n magisterprogram (MIng) en 'n PhD in brandingenieurswese die vermoë skep wat die vasteland nodig het," verduidelik hy.

Dr Tim Slingsby, Direkteur van Vaardighede en Onderwys by Lloyd's Register Foundation, sê dit is 'n voorreg om Walls en die US te ondersteun met die ontwikkeling van Afrika se eerste nagraadse program in brandingenieurswese. “Ons sien uit na die uitkomste en die impak van hierdie werk wat sekerlik uitgebrei sal word na ander instansies en werkers. Dit sal ook die vasteland van broodnodige, hoogs-tegniese vaardighede en kundigheid voorsien wat uiteindelik veiligheid sal verbeter."

Modules

Twee BVI-klasmodules sal geskep word, naamlik (a) branddinamiek, en (b) strukturele ontwerp vir brandveiligheid. Hierdie modules sal in 2019 en 2020 vir die eerste keer vir studente en bedryfspraktisyns aangebied word. Bestaande modules in die departemente Siviele en Meganiese Ingenieurswese sal ook gebruik word. Namate die navorsingspan uitbrei en verdere finansiering bekom, sal bykomende klasmodules, soos prestasiegebaseerde brandontwerp, ontwikkel word.

“Die formele brandingenieursweseprogramme sal ʼn aansienlike impak hê om die kundigheid te voorsien wat nodig is om Afrika teen brande te beskerm, hetsy in die residensiële, mynbou-, nywerheid- of vervoersektor," sê Walls.

“Om die veiligheid van diegene in informele nedersettings te verbeter, is daar ʼn dringende behoefte om 'n deeglike begrip te vorm van hoe brande in daardie omgewings uitbreek en versprei, en watter produkte geskik is (en nié geskik is nie). Namate ons bevolking teen ʼn snelle tempo uitbrei en die getal mense in informele nedersettings oor die volgende paar dekades verdubbel, sal beter brandveiligheidsoplossings uiteraard heelwat lewens help red. Trouens, die inwerkingstelling van brandalarms in Wallacedene deur die Wes-Kaapse rambestuursdienste, aangevoor deur Patricia Zweig en dr Robyn Pharoah van die Navorsingsalliansie vir Ramp- en Risikovermindering, oftewel RADAR, van die US – het reeds lewens in gebiede soos Wallacedene gered." sê hy.

“Soos enige goeie brandingenieur jou sal sê, is brandingenieurswese ʼn ongelooflike groot vakgebied met 'n wye verskeidenheid gespesialiseerde onderwerpe, waaronder branddinamiek, die ontwerp van onderdrukkingstelsels, ontruiming, strukturele brandontwerp, noodreaksie, brandopsporing en vele meer," verduidelik Walls.

Die FireSUN-span het reeds verskeie navorsingsprojekte oor onderwerpe soos brandveiligheid in informele nedersettings, strukturele brandontwerp, industriële strukturele ontwerp en brandveiligheid in petrochemiese fasiliteite onderneem. Tans ondersoek hulle met behulp van ʼn Santam-borgskap die 1 000 huise wat in 2017 gedurende die Knysna-brandramp verwoes is, en werk ook saam met die Wes-Kaapse rampbestuur-, brand- en reddingsdienste om te bepaal hoe brandalarms in informele nedersettings gebruik kan word.

Walls herinner ten slotte daaraan dat finansiering noodsaaklik is om hulle lewensreddende werk te doen. “Navorsing en onderrig oor brandingenieurswese is duur dog noodsaaklik vir ons land. Sonder die Lloyd's-stigting se hulp sou ons nie volgende jaar die nagraadse program kon bekend gestel het nie. Vorige finansiering van die Global Challenges-navorsingsfonds het ons ook in staat gestel om ons huidige brandnavorsingspan tot stand te bring en kundigheid op die terrein van brandtoetsing te bekom, waarop ons nou sal voortbou."