Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
#VrouevanUS: ‘Waardigheid en respek vir alle studente’
Outeur: Ilse Bigalke
Gepubliseer: 11/08/2017

​Respek en waardigheid.

Hierdie twee woorde duik gereeld op in ʼn onderhoud met die Fakulteit van Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW) se nuut aangestelde Bestuurder: Studentesake.

In haar nuwe pos sal me Khairoonisa Foflonker onder meer ten nouste met ondersteuningspersoneel, die FGGW-fakulteit en -leierskorps en die studenteleierskorps moet skakel om studente-ondersteuning te fasiliteer en bevorder. Haar loopbaan tot op hede het haar beslis vir hierdie taak toegerus.

“Die waardevolste les wat ek tot op hede geleer het, is om te luister sodat ek kan verstaan. Nie om mense te hoor sodat ek kan reageer nie. Veel gaan verlore wanneer idees voortydig geformuleer en uitgedruk word," verduidelik sy.

“Nog ʼn belangrike les wat ek geleer het, is om te verstaan dat mense met waardigheid en respek behandel moet word. Maar respek beteken verskillende goed vir verskillende mense en is dikwels kultuurgebonde. Dit is derhalwe die individu se verantwoordelikheid om die tyd te vind om ander te verstaan. Dít is hoe kollegialiteit gekweek word," sê Foflonker, wat ʼn meestersgraad in sosiologie het.

Volgens haar is haar belangstelling geprikkel deur postkoloniale teorie en die maatskaplike geregtigheidsbenadering wat deur diversiteitstudies, een van die spesialisgebiede in sosiologie, gebied word. “Uiteindelik het ek ʼn vakrigting gevind wat my in staat gestel het om asimmetriese gesagsverhoudinge te artikuleer en te ondersoek. Ek het in diversiteitstudies gespesialiseer en meer toegerus gevoel om ʼn krities betrokke, introspektiewe, aktiewe burger te word."

Foflonker se loopbaan het by die voormalige Instituut vir Interkulturele en Diversiteitstudies (iNCUDISA) aan die Universiteit van Kaapstad (UK) begin, waar sy twee navorsingsprojekte gekoördineer het: die Landelike Transformasieprojek, wat navorsing oor die diepte van transfomasie in klein, landelike Suid-Afrikaanse dorpies behels het, asook die Xenofobie- en Superdiversiteitsprojek, wat kwalitatiewe onderhoude met vlugtelinge en plaaslike inwoners van Kaapstad behels het.

Sy het tegelyk ʼn diversiteitsbewustheidseminaar by iNCUDISA gekoördineer en oor die onderwerp “ras" klasgegee (dit het ras, xenofobie en die bruin identiteit ingesluit).

“Ek het begin smag na ʼn benadering wat teorie en praktyk verbind; en het gevind die fasilitering van werksessies oor interkulturele kommunikasie, diversiteit en inklusiwiteit en die opleiding van leiers en studente om fasiliteerders te word, het my passie as ʼn agent vir verandering laat vlamvat.

“Daarna was ek aan die spits van ADAPT, ʼn inisiatief van die UK se Transformasiedienskantoor, wat behels het om UK-personeel by interkulturele kommunikasie- en leierskapwerksessies betrokke te kry. In ʼn parallelle program het ons ʼn groep studente van verskillende vakrigtings opgelei om dieselfde werksessies onder UK-studente aan te bied."

Die nuwe Bestuurder: Studentesake het ʼn avontuurlustige streep en het die afgelope paar jaar elke jaar iets gedoen wat haar bang maak, insluitende skermsweef. “Ek skryf ook so ʼn bietjie poësie, en geniet joga en meditasie, kunsflieks en kunsuitstallings. En ek sal met die geringste verskoning ʼn padreis aanpak." 

Wat wil sy by die FGGW bereik? “Kohesie en inklusiwiteit. Dit word bereik deur studente-steundienste in lyn te bring, met inbegrip van Studentesake oor kampusse heen, die kantoor van die Adjunkregistrateur en ander sleutelbelangegroepe. Dit word ook bereik deur die samesnoering van steundienste, insluitende die studenteleierkorps en fakulteit-, bestuurs- en studentesteunpersoneel. 

“Dit het ten doel om studentesteundienste op ʼn manier te bevorder wat waardigheid, bemagtiging en respek vir álle studente bied."