Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Plaaslike agritech-geleentheid oorbrug bedryfsgapings tydens eerste Cape Agritech Connect
Outeur: Jeraldine Menon, Innovus
Gepubliseer: 11/06/2024

​Die eerste Cape Agritech Connect geleentheid het meer as honderd deelnemers uit 'n groot verskeidenheid sektore in die Wes-Kaapse landboubedryf bymekaar gebring. Die prentjiemooi Boschendal-landgoed was die ideale plek vir innovasie en waar dringende kwessies geïdentifiseer is om 'n dialoog te skep vir moontlike oplossings. Sommige van die navorsingshoogtepunte en aanbiedings deur afwentelmaatskappye het kannabinoïede, veeboerdery, vertikale boerdery en kruiemedisyne ingesluit.

Die landboulandskap in die Wes-Kaap staar talle uitdagings in die gesig wat soms vererger word deur die gefragmenteerde pogings van besighede, boere, navorsers en beleidmakers. Met die erkenning van die bedryf se potensiaal vir transformasie, was die Cape Agritech Connect-geleentheid daarop gemik om bedryfsbelanghebbendes bymekaar te bring om navorsing en ontwikkeling in hierdie sektor te verbeter.

“Ons was oorweldig deur die reaksie en entoesiasme van mense wat wou deelneem. Ons moes selfs mense wegwys, wat vir ons aangedui het dat daar 'n groot behoefte aan so 'n forum is ," sê Hanli Brink, bedryfsdirekteur van Stellenbosch Network.

Die geleentheid is aangebied deur die Universiteit Stellenbosch (US) se Innovus Tegnologie-oordragkantoor, die US LaunchLab in samewerking met Stellenbosch Network en geborg deur Von Seidels, South Africa Wine en BioGold.

Nolene Singh, Adjunkdirekteur van Innovus se Tegnologie-oordragkantoor, het die eerste paneel gefasiliteer. Dit het navorsing- en ontwikkelingstendense in plaaslike landbou-innovasie ondersoek. Die paneel het bestaan uit Professor Kennedy Dzama, die Visedekaan van Navorsing, Nagraadse Studie en Innovasie aan die US, dr Albert Strever, Senior Lektor by US Fakulteit AgriWetenskap, dr Viresh Rambaran, Besturende Direkteur by BioGold, en professor Wiehann Steyn, Hoofbestuurder by Hortgro. Hulle het die uitdagings en onontginde geleenthede vir innovasie aangespreek.

Dr Rambaran het die afgelope dekade beskryf as die “perfekte storm van uitdagings" weens beurtkrag wat direk gekoppel kan word aan die stygende koste van arbeid, logistiek en oplossings vir skoon energie. Met die klem op nuwelinge soos die US se afwentelmaatskappye Terraclim en GeoSmart, het die paneel die belangrikheid van presisieboerdery beklemtoon om die gaping tussen die vermindering van koste en volhoubaarheid te oorbrug. Albei afwentelmaatskappye focus op klimaatdata-oplossings wat boere help om uiterste weerstoestande soos droogte en swaar reënval te versag. Die bespreking het voortgegaan om te herhaal dat sulke strategieë in lyn gebring moet word met plaaslike regeringsentiteite om te verseker dat daar voldoende mense is om die strategie uit te voer.

Die paneel het die behoefte aan innovasie beklemtoon in reaksie op veranderende regulasies, fitosanitêre kwessies en toegang tot markte in die buiteland. In hierdie verband is daar 'n groot behoefte om silo's af te breek en 'n holistiese benadering tot landboubevordering te bewerkstellig. In die gesprekke is landbou as 'n aangebore waardeketting te beskryf waarvan disciplines soos onder meer ingenieurswese, chemiese ingenieurswese, polimeerwetenskap, gesondheidswetenskappe alles deel vorm. "Daarom is dit noodsaaklik dat ons begin om die grense van 'industrie' en 'fakulteit' af te breek, die gapings te vul en die hele waardeketting as 'n geheel te oorweeg", sê dr. Rambaran.

Om van die vooruitgang in landbounavorsing te demonstreer, het die US-afwentelmaatskappy Sporatech hul grondmikrobiologie-tegnologie bekend gestel. Dit is gevolg deur 'n aanbieding van die US Kannabinoïede-projek onder leiding van prof Neill Goosen, medeprofessor by die US Departement van Chemiese Ingenieurswese. Prof Goosen het hul metode beskryf om die aktiewe komponente van was te skei, dan die aktiewe verbindings na die suiweringsproses te herwin, en hoe die was in ander toepassings benut kan word. Ander navorsing wat aangebied is, was die Lewendehawebestuurdatabasisstelsel (LMDS) wat gemik is op die kleinboer se volhoubaarheid, asook 'n insiggewende oorsig van Planttelersregte.

Brandon Paschal, Adjunkdirekteur van US Spinout Maatskappye en Fondse, het die tweede paneel gefasiliteer wat die impak van tegnologie in die Wes-Kaapse landboubedryf ondersoek het. Tara Southey, hoof uitvoerende Beampte van Terraclim, Mico Stander, Direkteur by IMPI/Agrimotion, Gerard Martin, Navorsings- en Ontwikkelingsbestuurder by SA Wine en FG Adriaanse, stigter en Hoof uitvoerende beampte by Adagin Technologies, het aan die bespreking deelgeneem.

As die jongste afwentelmaatskappy op die paneel, het Terraclim se Southey oor haar ervarings in die industrie gepraat. Sy het die vorige paneel se besprekings oor lae aanvaarding van nuwe tegnologie beaam. “Boere is bang vir tegnologie weens die risiko en vermeende gebrek aan vaardighede om dit te benut," het Southey gesê. Die paneel het die dringende behoefte uitgespreek dat sterker verhoudings tussen diensverskaffers en boere gesmee moet word om hierdie persepsie reg te stel.

Vanuit 'n wynboerdery-oogpunt het Martin aangeraai dat boere meer gewillig en oop is om te leer en gretig is om met nuwe tegnologie te eksperimenteer as dit hul uitdagings sal aanspreek. Hy glo dat in hierdie tegnologie-oplossings daar heelwat potensiële sakemodelle skuil waarvan wynboere bewus is en dat hulle bereid is om hul ruimte te deel.

Mico het gepraat oor boere wat met oplossings genader word voordat hulle van streekspesifieke probleme geleer het. Vanuit hierdie perspektief is data van kardinale belang. Die besprekings het beklemtoon dat sulke data slegs verkry kan word deur in navorsingsuitkomste te belê – iets wat die sektor 'n groot hupstoot kan gee. Die paneel het die skepping van 'n pyplyn of fonds oorweeg om afwentelmaatskappye, by te staan. Dit sal verseker dat navorsing, tasbare oplossings sal word eerder as om slegs as akademiese tesisse gepubliseer te word.

Die paneelbesprekings is gevolg deur aanbiedings deur agritech-afwentelmaatskappye, insluitend Future Fit Agri, 'n dataverwerkingstegnologie-oplossing eksklusief vir die landbou-ekosisteem. Arable Grow, 'n vertikale boerdery-oplossing kombineer tegnologie, tuinbou en volhoubaarheid in beheerde omgewings wat 90 persent minder water as tradisionele boerderymetodes gebruik. Ander tegnologiese afwentelmaatskappye wat deelgeneem het, was GeoSmart, 'n US-afwentelmaatskappy wat data gebruik om oplossings vir geografiese probleme te vind deur geo-ruimtelike denke te kombineer met die jongste tegnologieë.

BioTrac, nog 'n US-afwentelmaatskappy, het hul ontwikkeling van Internet-van-dinge sensors en -beheerders bekend gestel. Hierdie tegnologie is ontwerp om metaboliese aktiwiteite en oppervlakadhesie te monitor. Die laaste aanbieding was deur People Flow, 'n papierlose menslike hulpbronne-stelsel vir werkgewers in die sogenaamde “blouboortjie"-bedryf.

Die besprekings, aanbiedings, toonhoogtes en uitstallings en netwerkvorming was suksesvol om die regte belanghebbendes bymekaar te bring wat kan saamwerk en aksie neem.

"Hierdie geleentheid is net een van vele beplande komende aktiwiteite vir die landboutegnologie-sektor in die Wes-Kaap. Die verwagting is nie dat hierdie geleenthede probleme in die plaaslike landboutegnologiebedryf sal oplos nie, maar dat dit die dialoog sal aanwakker wat nodig is om verandering teweeg te bring", sê Brink.

Vir meer inligting oor hoe jy betrokke kan raak, registreer jou besigheid as 'n Stellenbosch Network-lid. Teken in op die Stellenbosch Network se maandelikse nuusbrief vir nuus, geleenthede en ander inisiatiewe.

 

Vir meer inligting

Jeraldine Menon

jmemon@sun.ac.za