Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Heelheid, kop-hart-hand-integrasie en verskillende maniere van weet
Outeur: Daniel Bugan
Gepubliseer: 07/06/2024

Ekonomiese en Bestuurwetenskap akademici het oor die Diploma in Volhoubare Ontwikkelingprogram se geïntegreerde benadering tot hoëronderwysleer gepraat tydens die RISE Africa 2024 Action Festival.

​RISE Africa is 'n platform wat toegewy is aan die hervorming van die narratief rondom Afrika-stedelikheid. Die RISE Africa 2024 Action Festival het dus deelnemers genooi om hul idees, oplossings en suksesse in die bou van billike en volhoubare gemeenskappe en stede aan te bied.


Die Diploma in Volhoubare Ontwikkeling is 'n driejarige voorgraadse program wat studente toerus met gefokusde kennis en praktiese vaardighede in volhoubaarheid en sosiale entrepreneurskap. Dit is deel van die Ekonomiese en Bestuurwetenskap Fakulteit se Skool vir Publieke Leierskap.

'n Paneel verbonde aan die Diploma in Volhoubare Ontwikkelingprogram het deelgeneem aan 'n sessie getiteld, "Education for wholeness: Exploring the transformative potential of whole-person education". Die paneel het bestaan uit Vanessa von der Heyde, mededirekteur by die Volhoubaarheidsinstituut, Shaun Dunn, dosent in die diplomaprogram en Ruenda Loots, programleier en volhoubaarheidsgerigte dosent. Antoinette Mralasi en Chwaita Jaay Mpeqeka, alumnae van die diplomaprogram en tans besig met 'n Gevorderde Diploma in Volhoubare Ontwikkeling, het ook aan die paneelbespreking deelgeneem. Von der Heyde was die paneelfasiliteerder.

In hul sessie het die paneel aangevoer dat 'n veranderde benadering tot hoër onderwys leer kan bevorder wat spreek tot heelheid, kop-hart-hand-integrasie en verskillende maniere van weet.

Loots het begin deur te verduidelik waaroor die Diploma in Volhoubare Ontwikkeling gaan en wat dit anders maak as ander hoofstroomprogramme.

“Ons program is anders in terme van wat ons leer en hoe ons onderrig gee,” het Loots gesê. “Dit is 'n multidissiplinêre program, wat redelik skaars is op voorgraadse vlak. Dit bevat 'n paar sosiale wetenskap en politieke aspekte, 'n bietjie natuurwetenskap en 'n bietjie besigheid wat saamgevoeg is onder die lens van wat dit beteken om volhoubaar te wees. Die program delf ook baie diep en is ervaringsleergerig Ons dink ook anders oor die verhouding tussen fasiliteerder en student en ons hou daarvan om ons hande vuil te maak. Ons fokus ook daarop om geluk en nuuskierigheid by ons studente aan te wakker.”

Mralasi het die invloed van die Diploma in Volhoubare Ontwikkeling vanuit 'n student se perspektief verduidelik.

“Die diploma bied aan studente die geleentheid om vaardighede aan te leer en kennis op 'n interaktiewe en samewerkende manier op te doen sodat ons goed toegerus is om in hierdie komplekse, ekonomiese wêreld te funksioneer. Die program het my nuuskierigheid aangewakker en nou probeer ek om die betekenis agter alles wat ek doen te verstaan. Voor ek die program ervaar het was ek nie 'n baie betrokke burger nie, ek was meer gefokus op myself en die verskillende maniere waarop ek geld kan maak. Maar nou probeer ek om 'n sosiale impak te maak en kapasiteitsbou te fasiliteer vir die verbetering van Afrika. Ek het ook geleer om by verskillende omstandighede aan te pas en het ook sosiale vaardighede aangeleer en my redenaarsvermoë verbeter. Ek is meer vasbeslote om 'n betekenisvolle impak te maak.”

Dunn het uitgebrei oor die soort onderwys wat Suid-Afrikaners in vandag se samelewing nodig het.

“As iemand wat in 'n township grootgeword het, voel ek dat onderwys relevant en kontekstueel moet wees. Ons moet Afrika-stemme in opvoedkundige ruimtes bring. Ons benodig meer tradisionele kennisstelsels wat plaaslike kulturele, sosiale en ekonomiese behoeftes aanspreek. Wat ek met die diploma ervaar het, is hierdie holistiese ontwikkeling wat die hele persoon bevorder, insluitend die emosionele, sosiale en geestelike. Die Suid-Afrikaanse skoolstelsel maak meestal voorsiening vir die fisiese en ons vind dikwels dat die die geestelike verwaarloos word. 'n Deel van die Afrika-kennisstelsel is ingebed in die aspek van die geestelike.”

“Die diploma fokus ook op lewensvaardighede, ekogeletterdheid en burgerskapsonderrig. Daar word gefokus op praktiese en beroepsvaardighede wat studente voorberei om die beste weergawes van hulself in die werkswêreld te word. Dit sluit ook entrepreneursvaardighede in wat ondersteun word deur 'n sterk etiese grondslag om ons ekonomie te dryf. Ons regering doen dit op 'n manier met die fokus op STEM-onderwys (wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde), maar dit moet ook die sosiale wetenskappe en kunste inkorporeer om 'n robuuste samelewing te bou en innovasie aan te moedig. Onderwys moet nie net studente ontwikkel om die wêreld in te gaan om 'n leemte te vul nie, dit moet hulle ook toelaat om te floreer.”

Loots het meer uitgebrei oor die rol wat die hart in die kop-hart-hand-metode van leer speel.

“Die hart spreek tot die Afrika-konsep van Ubuntu – ons is wie ons is deur ander,” het Loots gesê. “Wanneer ek by die klaskamer instap, raak ek al hoe meer bewus van die feit dat ons heel mense is. Ons worstel almal met die lewe en die idee dat ons dit eenvoudig moet afskakel en ons brein aanskakel om met leer betrokke te raak, is belaglik, dit werk net nie so nie. Ek het geleer dat as ons na ons harte luister en daarop reageer, dit die leerervaring verryk. Wie ons as individue en as 'n leergemeenskap is wanneer ons in 'n leerruimte bymekaarkom, moet voor die inhoud kom.”

Mpeqeka het verduidelik hoe sy die rol van die hart as student ervaar.

“Die hart speel 'n baie belangrike rol omdat dit empatie en deernis koester en dit bring 'n gevoel van sosiale verantwoordelikheid omdat dit ons in staat stel om 'n dieper verbintenis met mekaar te hê en empatie met ander mense te hê. Jy hoef nie noodwendig deel van 'n gemeenskap of samelewing te wees om te verstaan waardeur hulle gaan nie, maar as gevolg van die hart kan jy empatie met hulle hê en ook oplossings in daardie ruimte vind,” het Mpeqeka gesê.”