Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Studente-Assistente benodig vir 2018
Begin: 25/08/2017, 13:00
Einde: 06/10/2017, 13:00
Kontak:Elbie van Wyk - 021 8084399
Plek: SU Library (central) - Learning Commons & Information Desks
Waar: US Biblioteek (sentraal)

Wie mag aansoek doen: Nagraadse/finalejaar studente ten minste 3 jaar ingeskrewe US student

Vir meer inligting oor vereistes en inligting, raadpleeg die kennisgewingbord by die ingang van die biblioteek of klik HIER

Sluitingsdatum: 6 Oktober 2017

Onderhoude: 16 - 20 Oktober 2017