Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
ANO Inligtingsessie: Navorsingsintegriteit en -etiekreeks (sessie 8): Navorsingsdatabestuur
Begin: 31/03/2023, 12:30
Einde: 31/03/2023, 14:00
Kontak:Sive Ginya -
Plek: MS Teams

Navorsingsdatabestuur (RDM) is 'n kernbeginsel van goeie navorsingspraktyk en wetenskaplike integriteit. Dit spreek die kwaliteitbestuursaspek van navorsingsdata aan. RDM behels die proses van beplanning hoe navorsingsdata, insluitend navorsingsdeelnemers se persoonlike inligting, bestuur sal word tydens en na 'n navorsingsprojek en hoe die versameling, verwerking, ontleding, deel, samestelling en hergebruik van navorsingsdata beheer sal word in ooreenstemming met die wetgewende, befondser, inligtingsbestuur en Universiteitsvereistes. Om voldoening moontlik te maak en om die beginsels van die beheer van RDM en die beskerming van persoonlike inligting regdeur sy lewensiklus te definieer, is die RDM-regulasies ingesluit as deel van die Universiteit se navorsings- en inligtingbestuursraamwerke.

In hierdie sessie sal die aanbieders 'n oorsig gee van die bepalings van die RDM-regulasies, die verantwoordelikhede van navorsers en ondersteuningsafdelings, en die RDM- en dataprivaatheidsplatforms en -hulpmiddels wat vir navorsers beskikbaar is. Verteenwoordigers van die verskillende navorsingsondersteuningsafdelings wat RDM-dienste lewer, sal navorsers begelei in die praktiese implementering van RDM en die verantwoordelike bestuur van persoonlike inligting.Aanbieders

Hilda Kruger, Bestuurder van Navorsingstelsels, IT

Samuel Simango, Bestuurder van Navorsingsdatadienste, Biblioteek en Inligtingsdienste

Sarita Groenewald, Navorsingsdatabestuur, Afdeling Navorsingsontwikkeling


Registreer hier