Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
PhD-mondeling
Begin: 18/11/2019, 11:30
Einde: 18/11/2019, 13:00
Kontak:Annali Maass - 021 808 3414
Plek: Lokaal / Room 715, CGW Schumanngebou / Building

​Mnr E Heyns: 18 November 2019

Die PhD-mondeling van mnr E Heyns (USB) met die proefskriftitel Conflict and innovation: the mediating role of family influence on South African wineries, vind plaas op Maandag, 18 November 2019 om 11:30. Besonderhede oor plek en bywoning is hier onder.   ​Plek waar PhD-mondeling plaasvind:

Kamer 715, CGW Schumanngebou, Bosmanstraat, Stellenbosch

Antwoord asb.: Indien u hierdie geleentheid wil bywoon, stel asb betyds vir Annali Maass in kennis by tel 021 808 3414 of e-pos apaint@sun.ac.za.