Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Professionele kommunikasie
Begin: 06/11/2019, 09:00
Einde: 06/11/2019, 16:00
Kontak:Michelle Pieters - 021 808 2812
Plek: Seminar Room of the Language Centre, Kleine Bosch, 44 Banhoek Road, Stellenbosch

Hierdie eendagkortkursus, aangebied deur die Taalsentrum se Kommunikasielab, bied ʼn inleiding tot die spesifieke kommunikasiekennis en -vaardighede wat ʼn mens nodig het om kommunikasieverwante take suksesvol en met selfvertroue af te handel.

As jy duidelike riglyne en praktiese wenke soek om alledaagse besigheidskommunikasie met meer selfvertroue aan te pak, is hierdie die kursus vir jou. Belê tyd daarin om jou besigheidskommunikasievaardighede saam met ʼn kenner te slyp.

Wie is die aanbieder?

Prof Carel Jansen, outeur en mede-outeur van meer as 150 boeke en artikels in vaktydskrifte oor professionele kommunikasie, bied die kortkursus aan. Prof Jansen is ʼn emeritusprofessor in Kommunikasie- en Inligtingstudies aan die Universiteit van Groningen se Fakulteit Lettere in Nederland. Hy is ook ʼn US Taalsentrum-navorsingsgenoot. Lees meer oor hom hier: http://bit.ly/31MnpJx

Wat is die kursusuitkomste?

Na afloop van hierdie eendagkursus sal jy die volgende kan doen:

  • Kommunikasieboodskappe kan ontleed deur ʼn metode bekend as die vierkantkommunikasiemodel in te span
  • Die betoog in kommunikasieboodskappe kan herken en krities kan beoordeel
  • Jou mondelinge aanbiedings selfs boeiender kan maak deur insigte en tegnieke wat hul oorsprong deels in die klassieke retoriek het, te gebruik
  • Vir effektiewer professionele gesprekke kan voorberei en hulle optimaal struktureer, en basiese tegnieke kan toepas om sulke gesprekke te voer

ʼn Sertifikaat van Bywoning sal aan alle deelnemers uitgereik word.

Waar en wanneer vind dit plaas?

Hierdie is ʼn eendag-kortkursus van 09:00 tot 16:00, wat plaasvind in die Taalsentrum se Seminaarkamer by Kleine Bosch, Banhoekweg 44, Stellenbosch, op 6 November 2019.

Enige verdere vrae?

Skakel met Michelle Pieters vir meer besonderhede by michellep@sun.ac.za of 021 808 2812, of klik hier om sommer dadelik in te skryf: https://bit.ly/33PkFgb