Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Effektiewe Kantoorkommunikasie
Begin: 22/10/2019, 09:00
Einde: 24/10/2019, 16:00
Kontak:Michelle Pieters - 021 808 2812
Plek: Language Centre Seminar Room, Kleine Bosch, 44 Banhoek Road, Stellenbosch

Wat is die kursusdoelwitte?

Hierdie kursus, aangebied deur die Taalsentrum se Kommuniksielab, sal jou leer hoe om bondige e-posse te skryf, professionele agendas saam te stel, aandagtig en met insig gedurende vergaderings te kan luister, vergaderings op te neem en hoe om notules saam te stel. Bewapen met bewese kommunikasiestrategieë sal jy ook sinvolle en onderhoudende telefoongesprekke kan voer.

As jy jou vaardighede in sowel gesproke as geskrewe professionele kommunikasie wil slyp en enige vergaderingsprosedures, die saamstel van agendas en neem van notules uitstekend wil kan deurvoer, dan is hierdie kursus vir jou! Die kursus is ook ideaal as Engels nie jou eerste taal is nie.

Wat is die kursusuitkomste?

· Die vermoë om knap interne en eksterne e-poskommunikasie te skep

· Probleemoplossingsvaardighede en tegnieke om navrae, klagtes en moeilike situasies die hoof te bied

· Grondige kennis van vergaderingsprosedures en die verskeie rolspelers se verantwoordelikhede

· Die vermoë om professionele agendas saam te stel

· Verfynde vaardighede om vergaderings met selfvertoue te kan bestuur en om doeltreffende notules te kan saamstel

ʼn Sertifikaat van Bevoegdheid sal ná die suksesvolle voltooiing van die kursus uitgereik word.

Wanneer en waar?

Ons bied hierdie kursus aan as drie agtereenvolgende voldagsessies, wat deur ʼn aanlyn komponent aangevul word. Kontaksessies vind plaas in die Taalsentrum se Seminaarkamer in Kleine Bosch, Banhoekweg 44, Stellenbosch, op die volgende datums:

​22, 23 en 24 Oktober

Meer inligting

Skakel met Michelle Pieters vir meer besonderhede by michellep@sun.ac.za of 021 808 2812, of klik hier om sommer dadelik in te skryf: https://bit.ly/2HQ8VCr